Công nghệ

Chung tay bảo vệ môi trường là một vấn đề toàn cầu, trong đó có lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

31/03/2020

Chung tay bảo vệ môi trường là một vấn đề toàn cầu, trong đó có lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Xem thêm  

Hệ thống chữa cháy tự động bằng Aerosol- Ưu điểm và những lưu ý khi sử dụng

06/03/2020

Những ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM của hệ thống chữa cháy tự động bằng Aerosol đang dần phổ biến áp dụng tại Việt Nam

Xem thêm  

Khuyến khích các doanh nghiệp kiểm định phương tiện PCCC theo lô

06/03/2020

Trong những năm qua, thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), hoạt động kiểm soát chất lượng phương tiện PCCC đã từng bước chuyển biến và nâng cao.

Xem thêm